Röntgenapparaten

Röntgenapparaten

Een röntgenopname is een foto die gemaakt wordt met behulp van röntgenstraling. Röntgenfoto’s worden gebruikt om het inwendige van het lichaam zichtbaar te maken. De röntgenfoto is vernoemd naar de ontdekker Wilhelm Conrad Röntgen. Met behulp van röntgenapparaten wordt er een elektromagnetische straling zichtbaar. Deze dringt zich gemakkelijk door weefsels heen en wordt selectief tegengehouden door de zwaardere materialen.

Röntgenopnamen die worden gemaakt met röntgenapparaten geven schaduwbeelden weer van een object. Het voorwerp dat onderzocht dient te worden, bevindt zich in een onbelichte fotografische film. Nadat de film is ontwikkeld is er een goed beeld zichtbaar van de dichtere structuren. Dit is vooral in het lichaam van de patiënt goed te zien. Benen laten over het algemeen weinig straling door waardoor ze op de film onbelicht blijven. Longweefsel wordt donker afgebeeld doordat het lucht vasthoudt en hierdoor veel straling doorlaat. Organen, spieren, vet en bloed hebben een grijstint op de foto. De afbeelding wordt scherper wanneer de röntgenbron een puntbron benadert. Röntgenfoto’s worden over het algemeen nooit afgedrukt. De film wordt namelijk direct beoordeelt.

Het toepassen van röntgenfoto's

De röntgenologie wordt meestal gebruikt voor het waarnemen of uitsluiten van botbreuken. Een foto van de borstholte is ook erg populair. Met zo’n thoraxfoto kan je longontstekingen, hartfalen en longtumoren opsporen. Een foto maken van het abdomen wordt vaak genomen om bijvoorbeeld nierstenen op te sporen. De buik bestaat voornamelijk uit zachte weefsels. De waarde van de röntgenfoto is in dit geval dus zeer beperkt. Wanneer je nierstenen wilt opsporen zullen ze niet allemaal op de foto zichtbaar zijn. Ook gezwellen zijn meestal niet zichtbaar. Er bestaan methoden die het contrast wat kunnen vergroten. Hierbij kan je denken aan blazen van lucht in de darm. Een tandarts gebruikt röntgenfoto's om de aantasting van een tand of eventuele ontstekingen vast te stellen. Een röntgenfoto wordt ook gebruikt bij het aantonen van zware metalen in een schilderij. Hiermee kan men dieperliggende verf zien waardoor je kan zien of de schilder iets aan het kunstwerk heeft veranderd. Vaak wordt er ook een röntgenfoto gemaakt voor een verdacht pakketje. Door middel van een foto kan je zien of er elektrische draden in zitten. Zo wordt bagage gecontroleerd op wapens en smokkelwaar.

MEER ARTIKELEN

Gezonde voeding en sporten

Bestralingsmachine

MEER ARTIKELEN