Een frisse start long COVID fysiotherapie

Heb je veel moeite bij het opstaan en blijft het lastig om dagelijkse activiteiten uit te voeren sinds je hersteld bent van Covid-19? Is het alweer wat langer dan een tijd geleden sinds je moeiteloos hebt kunnen bewegen? Met de long COVID fysiotherapie zul je je weer helemaal herstellen van de nasleep van het virus. De long COVID fysiotherapie is gericht op patiënten die langdurig hebben moeten lijden aan de klachten van het coronavirus wat ernaar toe heeft geleid dat het herstellen ervan maar niet wilt lukken.

Behandeling van de belemmeringen

Het virus zorgt ervoor dat men de spierkracht verliest in het lichaam, dit leidt ertoe dat het dagelijks functioneren moeizaam wordt. Naast het verliezen van de spierkracht krijgt de patiënt ook te maken met kortademigheid, vermoeidheid en benauwdheid. Het coronavirus staat er bekend om dat de klachten zelfs na het genezen van het virus langdurig kunnen aanhouden. Met de long COVID fysiotherapie worden de klachten van de patiënt in overzicht gebracht tijdens het eerste consult. De patiënt krijgt dan oefeningen toegewezen die gericht zijn op de specifieke klachten. Het doel van de therapie is dat de patiënt weer grip krijgt op zijn mobiliteit en uiteindelijk zelfstandig mogelijk de dagelijkse oefeningen kan uitvoeren.

De soorten fysiotherapie uitgelegd

De behandeling van long COVID fysiotherapie kan bestaan uit longfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en oefentherapie.  De longfysiotherapie is gericht op het verbeteren van de ventilatie in de longen. De patiënt leert diverse technieken zodat de ademhaling verbetert. Tevens leert de patiënt de technieken om zich te ontspannen.  De geriatriefysiotherapie is gespecialiseerd in de doelgroep van mensen die lijden aan complexere gezondheidsproblemen. Een andere doelgroep bestaat uit kwetsbare ouderen die een leeftijd hebben vanaf 75 jaar.  Bij de psychosomatische fysiotherapie krijgt de patiënt begeleiding in het herstellen van een verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Hierbij wordt er niet alleen onderzocht naar de lichamelijke klacht van de patiënt, maar ook naar de link tussen de klacht zelf en naar de leefomgeving van de patiënt. Hierdoor kan vastgesteld worden op welke wijze de patiënt weer vertrouwen kan winnen voor het eigen lichaam.  Met oefentherapie wordt patiënt voornamelijk begeleidt in het terugwinnen van de spierkracht. De oefentherapeut zal een schema opstellen, zodat de patiënt de toegewezen oefeningen ook zelfstandig thuis zou kunnen uitvoeren.